Шимтгэл төлөх дансны дугаар

ТӨРИЙН БАНК                                 130400014060/
ХААН БАНК 5090246883
КАПИТАЛ БАНК 2035000575