Орхон Нийгмийн даатгал

анхзаяа

Хувийн мэдээлэл

 • Овог нэр: Цэнд АНХЗАЯА
 • Төрсөн өдөр : 1988-10-21
 • Гэр бүлийн байдал : Гэрлэсэн
 • Яс үндэс : Халх

Холбогдох

 • Цахим хаяг : anhzaya.tsend@gmail.com
 • Төрсөн өдөр :
 • Утас : 75776699
 • Өрөөний дугаар : 205

Link

Боловсрол

 • ЕБС : 2006 - Баян-Өндөр ЦС
 • Бакалавар : 2010 ХААИС ЭЗБС Нягтлан бодогч
 • Англи улсад мэргэжил дээшлүүлсэн

Нийгмийн маркетинг, судалгаа шинжилгээний алба