ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Хувийн мэдээлэл

  • Овог нэр: Цэнд АНХЗАЯА
  • Яс үндэс : Халх

Холбогдох

  • Цахим хаяг : anhzaya.tsend@gmail.com
  • Утас : 75776699
  • Өрөөний дугаар : 205

Link

Боловсрол

  • ЕБС : 2006 - Баян-Өндөр ЦС
  • Бакалавар : 2010 ХААИС ЭЗБС Нягтлан бодогч
  • Англи улсад мэргэжил дээшлүүлсэн

Нийгмийн маркетинг, судалгаа шинжилгээний алба