Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
------
Шинэ мэдээ
2018 оны 01 сарын 31
“INTERNSHIP through OUTSOURCING SERVICE-2018” ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ДАДЛАГАЖИХ ХӨТӨЛБӨР-2018 Төрийн байгууллагуудаас анхлан Орхон аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран хэрэгжүүлэх ЗАГВАР төсөл Эх орондоо дадлагажих хөтөлбөр -2...
2018 оны 01 сарын 31
“Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын Хавсралт 2 (Төрийн жинхэнэ албан хаагч – Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх)-...
2018 оны 01 сарын 31
Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч-менежер (цаашид “Менежер” гэх) төри...

1970 оны 01 сарын 01
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нийгмийн даатгалд ямар учраас даатгуулж байгаа юм бэ? Үүний учрыг тайлбарлаж өгнө үү
Хариулт:
Нийгмийн даатгал нь таны амьдралтай салшгүй холбоотой асуудал юм. Хүмүүсийн ажиллаж амьдрах хугацаанд янз бүрийн шалтгааны улмаас эрсдэл тохиолдож бай...
Санал асуулга