ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

ЭЛЭГНИЙ С ВИРУС
Элэгний с вирусын эсрэг эмийн жор бичих эрх бүхий эмч нарын жагсаалтҮзэх
“Элэгний с вирусийн ачаалал тоолох” шинжилгээ хийх эрх бүхий лабораториудын жагсаалтҮзэх
ЭМИЙН САН
2017 онд эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангуудҮзэх
СУВИЛАЛ
2017 оны эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгуулсан, даатгуулагчдад сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх нийслэлийн рашаан сувиллуудҮзэх
ЭМНЭЛЭГ
2017 оны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй үзүүлэх нийслэлийн төрийн өмчийн эмнэлгүүдҮзэх
2017 онд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй үзүүлэх нийслэлийн хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдҮзэх
ТӨЛБӨР, ХӨНГӨЛӨЛТ
Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээҮзэх
Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээний жагсаалтҮзэх
118 оношийн бүлгийн жагсаалтҮзэх
Даатгуулагч өвчний улмаас нийгмийн даатгалын даатгалын байгууллагатай гэрээтэй ор бүхий төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд өвчний оношоос хамаарч тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрт 145 500 – 804 090 төгрөгийг даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэнийн даатгалын сан хариуцан тухайн эмнэлэгт төлнө.
Хамтын төлбөр:
Шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлдөг даатгуулагч (ажил хөдөлмөр эрхэлж буй ажилтан, малчин, оюутан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн) нь аймаг, дүүргийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхдээ тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийн 10 хувь, төв болон тусгай мэргэжлийн төв эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхдээ эмнэлгийн нийт зардлын 15 хувийг өөрөө, үлдсэн төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцан төлнө.
Төрөөс шимтгэлийг нь хариуцан төлдөг дараах даатгуулагч хамтын төлбөргүйгээр төрийн өмчийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлнэ.
Үүнд:
 • 0-18 насны хүүхэд
 • Тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн
 • Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүд
 • Хүүхдээ 2 (ихэр бол 3) нас хүртэл нь өсгөн бойжуулж байгаа эх/эцэг
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
 • Ял эдэлж байгаа ялтан
 • Хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч
118 оношийн бүлгийн жагсаалтҮзэх
Даатгуулагч амбулаторийн тусламж, үйлчилгээг Нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий төрийн өмчийн эмнэлгүүд үзүүлнэ. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадлаас давсан, эсхүл өндөр технологи шаардагдах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хувийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж болох бөгөөд одоогоор Ачтан, Номун, Мишээл эмнэлгүүд нь мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд зайлшгүй хийгдэх амбулаторийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээг гэрээгээр гүйцэтгэж байна
Үүнд:
 • Мэс заслын бус чиглэлийн амбулаторийн үзлэг, зөвлөгөөнд 15 000 төгрөг,
 • харин мэс заслын чиглэлийн амбулаторийн үзлэг, зөвлөгөө, ажилбарын төлбөрт 16 200 төгрөгийг даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн даатгалын сан тухайн эмнэлэгт төлдөг

 

Даатгуулагч аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт заавал хэвтэн эмчлүүлэхгүйгээр өдрөөр тусламж, үйлчилгээг дараах тохиолдолд аймаг, дүүргийн эмнэлгээс авах боломжтой.
Үүнд:
 • Өвчтөний өвчин амь насанд шууд аюул учруулахгүй байх
 • Өвчтөнд хийх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ өдрөөр хийгдэх боломжтой
 • Өдрийн эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 4 цагаас илүүгүй байх
 • Өвчтөн эмчилгээний дараа гэртэй харих чадамжтай байх
 • Өвчтөн 24 цагийн дотор давтан үзүүлэх шаардлагагүй байх
 • Өвчтөн хэвтрийн дэглэм сахих шаардлагагүй байх
Өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээнд Эрүүл мэнд, спортын сайдын холбогдох тушаалаар баталсан өдрийн эмчилгээнд хамрагдах өвчин эмгэгийн жагсаалтад багтсан эмчилгээ, үйлчилгээ хамаарна.
118 оношийн бүлгийн жагсаалтҮзэх
 
 
 
 
 

Даатгуулагч дор дурдсан эрх бүхий эмчийн бичсэн жороор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад заасан 20 бүлгийн 183 ерөнхий нэршлийн 817 худалдааны нэрийн эмийг Нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий эмийн сангаас 40-80 хувийн буюу 500 – 65 000 төгрөгийн хөнгөлөлттэй үнээр авах эрхтэйҮүнд:

 • Аймаг, дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч болон сумын эмнэлгийн эмч, багийн бага эмч
 • Аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэг, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн амбулаторийн сэтгэцийн, хавдрын, чих хамар, хоолойн, нүдний чиглэлээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн, мөн элэгний вирусийн эм бичих эрх бүхий нарийн мэргэжлийн эмч

“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам”Үзэх

Хавдар судлалын үндэсний төв болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ нь даатгуулагчид үзүүлж байгаа хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээг 2016 оноос эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлж байна.
 • Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээнд тохиолдол буюу 1 багц курс (химийн тариа, гаж нөлөө арилгах эмчилгээ) эмчилгээний зардалд 450 000 төгрөг
 • Hорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээний зардалд 1 өдрийн эмчилгээнд 66 000 төгрөгийг даатгуулагчийн өмнөөс эмнэлэгт төлнө
Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээҮзэх

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний жишиг үнэ, даатгалын сангаас олгох төлбөрийн хэмжээ” –ний дагуу 18 төрлийн тусламж, үйлчилгээнд 80 гаруй нэр төрлийн эмнэлгийн хэрэгсэл, протезийн үнийн 75 хүртэл хувийг даатгалын сангаас хариуцан төлөх бөгөөд 975 – 28 740 750 төгрөгийн хөнгөлж даатгуулагчийн санхүүгийн ачааллыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хуваацна.Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээний жагсаалтҮзэх

Уламжлалт, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий өмчийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үзүүлэх бөгөөд уламжлалт эмчилгээ авсан даатгуулагчийн өмнөөс 117 000 төгрөг, нөхөн сэргээх эмчилгээ авсан даатгуулагчийн өмнөөс 110 000-116 281 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сан тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад төлдөг.
Уламжлалт эмчилгээ:
Уламжлалтын эмчилгээнд энэхүү тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан оношийн хамааралтай 111 дэх бүлгийн оношоор хэвтүүлэн эмчлэх эмчилгээ хамаарна.
Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ:
Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ нь рашаан сувиллын сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ; эрт үеийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ; өдрөөр үзүүлэх уламжлалтын сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ гэсэн хэлбэрүүдтэй байна.
 • Рашаан сувиллын сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд байгалийн болон байгалийн бус хүчин зүйл ашиглан, мэс заслын бус аргаар сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг хамруулна
 • Рашаан сувиллын тусламж, үйлчилгээг Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 15.1.8-д заасан эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлнэ. Сувилал нь улсын болон орон нутгийн үйлчилгээтэй байж болно
 • Эрт үеийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд мэс заслын дараа болон цочмогдуу үед үзүүлэх сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ хамаарах бөгөөд уг тусламж, үйлчилгээг рашаан сувиллын клиник тасаг үзүүлнэ

Хорт хавдрын болон бусад өвчний хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээг Нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үзүүлнэ. Хорт хавдрын болон бусад өвчний хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээнд зардалд 300 000 төгрөгийг даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмнэлэгт төлнө. Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний зардалд даатгуулагчаас төлбөр төлөхгүй.

Өвчний учир эмчийн бичсэн заалтын дагуу тухайн сард, тухайн эмнэлэгт даатгуулагч оношилгоо, шинжилгээг Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад хийлгэх эрхтэй. Тухайн эмнэлэгт хийгдэж байгаа өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ /компьютер томограф, МRI, дуран, гэх мэт/-г улирлын төлбөрийн хэмжээгээр буюу 55 000 төгрөг х 3 = 165 000 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тухайн эмнэлэгт даатгуулагчийн өмнөөс төлөх ба уг төлбөрийн хэмжээ болон тухайн эмнэлгийн даргын баталсан “Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний тариф”-ын зөрүүг даатгуулагч өөрөө хариуцан төлнө.

Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд нь үндэслэн тогтоосон товлолт хугацаанд хамруулан, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь төлнө

Бусад эрхтэн тогтолцооны өвчний улмаас эмнэлэгт зайлшгүй хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай жирэмсний 37 долоо хоног хүртэл, төрсний дараах 6 долоо хоног хүртэл жирэмсэн болон төрсөн эхэд хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний нэгэн адил оношоос хамаарч 145 500 – 804 090 төгрөгийн зардлыг даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэнийн даатгалын сан хариуцан эмнэлэгт төлнө