Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
------

Эх орондоо дадлагажих хөтөлбөр -2

2018 оны 01 сарын 31
“INTERNSHIP through OUTSOURCING SERVICE-2018”                                     ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД...
Бусад мэдээ мэдээллүүд
2018 оны 01 сарын 31
“Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын Хавсралт 2 (Төрийн жинхэнэ албан хаагч – Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгн...
2018 оны 01 сарын 31
Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч-менежер (цаашид “Менежер” гэх) төр...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нийгмийн даатгалд ямар учраас даатгуулж байгаа юм бэ? Үүний учрыг тайлбарлаж өгнө үү
Хариулт:
Нийгмийн даатгал нь таны амьдралтай салшгүй холбоотой асуудал юм. Хүмүүсийн ажиллаж амьдрах хугацаанд янз бүрийн шалтгааны улмаас эрсдэл тохиолдож бай...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: