ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Хувийн мэдээлэл

  • Овог нэр: Буянбаяр
  • Төрсөн өдөр : 1988-10-21
  • Яс үндэс : Халх

Холбогдох

  • Цахим хаяг : buynbayar.d@ndaatgal.mn
  • Төрсөн өдөр :
  • Утас : 75776699
  • Өрөөний дугаар : 204

Link

Боловсрол

  • ЕБС : 2006 - Баян-Өндөр ЦС
  • Бакалавар : 2010 ХААИС ЭЗБС Нягтлан бодогч
  • Англи улсад мэргэжил дээшлүүлсэн

Нийгмийн маркетинг, судалгаа шинжилгээний алба