ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Хувийн мэдээлэл

  • Овог нэр: Ж.Батэрдэнэ
  • Төрсөн өдөр : 1988-10-21
  • Яс үндэс : Халх

Холбогдох

Link

Боловсрол

  • ЕБС : 2006 - Баян-Өндөр ЦС
  • Бакалавар : 2010 ХААИС ЭЗБС Нягтлан бодогч
  • Англи улсад мэргэжил дээшлүүлсэн

Нийгмийн маркетинг, судалгаа шинжилгээний алба