ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Хувийн мэдээлэл

  • Овог нэр: Галбаяр ГАЛБАДРАХ

Холбогдох

  • Цахим хаяг : galbadrah.g@ndaatgal.mn
  • Утас : 75776699
  • Өрөөний дугаар : 205