ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

ЗОРИГ

  • Холбогдох: +976-94477778
  • Facebook/fzorig
  • Цахим хаяг : fzorig@yahoo.com

“Хүн хэзээ ч сурч дуусдаггүй”

КОД БИЧИХ гэдэг нь үндсэндээ компьютерт хэзээ, юуг хийх ёстойг нь зааж өгөхийг л хэлж байгаа юм