Орхон Нийгмийн даатгал

"Сайн дурын даатгалд хамрагдах"

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ
- Сайн дурын даатгалд хамрагдах
- Төлбөр төлөх /бэлэн бусаар/
- Сургалт захиалга
Таны нэр :*
Цахим хаяг: *
Утасны дугаар:
Регистрийн дугаар:*
Гарчиг :*
Зурвас :*

Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс.

61000 Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,Хүрэнбулаг баг,
ОХУ-ын консулын зүүн талд

Утас: 75776699