ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Төлөөлөгчийн мэдээ /2018-07-25/


Нийгмийн даатгалын төлөөлөгчид Төгөл, ü  “Даниста” худалдааны төв

ü  “Цах маркет” худалдааны төв

ü  “Есөн-Эрдэнэ” худалдааны төв

ü  “Хүрэнбулаг” худалдааны төв ажиллаж 43 иргэд даатгуулагчдад зөвлөгөө мэдээлэл өгч  2 хүнийг СДД-д  хамруулж ажилалаа.