ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Төлөөлөгчийн мэдээ /2018-7-23/

Нийгмийн даатгалын төлөөлөгчид Үйлчилгээний төвд  ажиллаж 17 иргэд даатгуулагчдад зөвлөгөө мэдээлэл өгч 1 хүнийг СДД-д хамрууллаа.

 

 

Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс