Орхон Нийгмийн даатгал

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг явуулах

мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг сонгон шалгаруулах урилга.