ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Бид ирээдүйн даатгуулагчдаа бэлдэж байна. 

Бид ирээдүйн даатгуулагчдаа бэлдэх зорилгоор Орхон аймгийн ЕБС-н 5-12-р ангийн сурагчдад Нийгмийн даатгалын талаар мэдлэг олгох сургалтыг боловсрол соёлын газартай хамтран зохион байгуулж эхлээд байна. 2018 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр Ерөнхий боловсролын 1, 8 дугаар  сургуулийн 5-р ангийн 446 сурагчдад улсын байцаагч М.Бумаа, Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан ажилтан Т.Сувд-Оюун, Н.Болор-Эрдэнэ нар Нийгмийн даатгалын талаар сургалт орлоо.